Swinton Plating
               

Zobowiązania dotyczące ochrony środowiska

Firma Swinton Electro-Plating zobowiązuje się do:

  • ciągłej analizy swoich działań pod kątem eliminacji zanieczyszczeń i ustawicznego doskonalenia wyników w dziedzinie ochrony środowiska,
  • zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi aktualnie procedurami regulacyjnymi oraz wymogami prawnymi, w tym wymogami dotyczącymi naszych praktyk związanych ze środowiskiem naturalnymi jego ochroną,
  • instruowania i szkolenia pracowników pod kątem znajomości aspektów działalności związanych z ochroną środowiska oraz wpływu prowadzonej działalności na środowisko, a także do analizy skuteczności szkoleń w celu ustawicznego doskonalenia wyników w dziedzinie ochrony środowiska,
  • opracowania i wdrożenia planów doskonalenia aspektów związanych z ochroną środowiska dla poszczególnych projektów i zakładów,
  • przeprowadzania kontroli wyników przez kierownictwo pod kątem praktycznego wykorzystania pozyskanych informacji oraz wskazania możliwości ustawicznego doskonalenia, gdy tylko jest to możliwe,
  • do opracowywania, przekazywania, monitorowania, pomiaru i analizy ogólnych i szczegółowych celów związanych z ochroną środowiska i ujętych w systemie zarządzania ochroną środowiska, zgodnie z normą ISO 14001:2004.
 Poza wymienionymi tutaj środkami kontroli działalności należy pamiętać, że nasze procesy nakładania twardych powłok chromowych i niklowania bezprądowego przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez przeciwdziałanie zużyciu i korozji, które doprowadziłyby do konieczności całkowitej wymiany urządzeń.
Oznacza to, że korzystając z naszych usług w zakresie powlekania i regeneracji, przyczyniają się Państwo do zmniejszenia swojego śladu węglowego! Zachęcamy do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów.