Swinton Plating
               

Usługi regeneracyjne

Ponad 50-letnie doświadczenie naszej firmy w dziedzinie twardych powłok chromowych zaowocowało opracowaniem usługi regeneracji wirnika silnika wgłębnego oraz naprawy pokrewnych urządzeń wgłębnych wykorzystywanych na polach naftowych.

Proces ten polega na przekształceniu zużytego wirnika w część spełniającą wymogi specyfikacyjne nowego komponentu za ułamek ceny pełnej wymiany części.

Po otrzymaniu zużytego wirnika przeprowadzamy inspekcję i usuwamy uszkodzoną powłokę chromową, przeprowadzamy niezbędne prace regeneracyjne, ponownie polerujemy i powlekamy wirnik powłoką chromową z mikropęknięciami (twardość C 65-70 w skali Rockwella), uzyskując oryginalne wymiary bądź wymiary zgodne z wymogami określonymi przez klienta, a następnie dokonujemy końcowej obróbki powierzchni na wysoki połysk.

Mamy możliwość obróbki różnej wielkości komponentów - od najmniejszych urządzeń o „ciasnym promieniu” po największe dostępne wirniki silników wgłębnych.

W naszym zakładzie dysponujemy linią do nakładania twardych powłok chromowych o dużej wydolności (głębokość 8500 mm). Poza regeneracją wirników oferujemy regenerację innych części modyfikowanych narażonych na zużycie i/lub korozję, wykorzystywanych w przemyśle naftowym i gazowym oraz do zastosowań mechanicznych.

Wymogi dotyczące importu/eksportu tymczasowego

Poniższe szczegóły dotyczą wirników silników wgłębnych. W przypadku innych typów urządzeń konieczne jest podanie szczegółów (w tym kodów towarowych), co umożliwi nam uzyskanie zezwolenia na import od brytyjskiego urzędu celnego.

 

W przypadku wysyłki wirników bezpośrednio do naszej firmy proces przebiega następująco:

  1. Klient przesyła faksem 1 kopię oraz kurierem 2 oryginalne faktury pro-forma, do celów importowych, z wyszczególnieniem wymiarów wirników, ich numerów seryjnych oraz szacunkowej wartości (zazwyczaj w funtach szterlingach lub dolarach amerykańskich).
  2. Klient przesyła pocztą lub faksem 1 kopię swojego oficjalnego zamówienia, ze wskazaniem wymaganego procesu.
  3. Klient wysyła do nas wirniki drogą lądową, powietrzną lub morską.
  4. Po zakończeniu prac przesyłamy klientowi faksem naszą fakturę pro-forma, do celów eksportowych, z wyszczególnieniem wymiarów wirników, ich numerów seryjnych oraz szacowanej wartości (dane te muszą być zgodne z danymi z faktur pro-forma przesłanych przez klienta). Wysyłamy klientowi kurierem 2 kopie naszych faktur pro-forma, co umożliwia zwolnienie towaru w porcie docelowym.
  5. Nasz spedytor prześle klientowi list przewozowy lub lotniczy list przewozowy (jeśli ma to zastosowanie w danym przypadku).
  6. Prześlemy klientowi oficjalną fakturę do zapłaty. Na fakturze uwzględnione zostaną wszystkie opłaty importowe i eksportowe oraz przewozowe (jeśli ma to zastosowanie w danym przypadku).
  7. Faktura klienta musi zawierać następujące dane:

    Numer rejestracyjny VAT: GB 161 379 601

    Numer autoryzacji:           IP/0902/849/16

    Kod towarowy:                 8412-9040


Wymagamy podania pełnego adresu dostawy i adresu rozliczeniowego, a także nazwisk i numerów odpowiednich osób kontaktowych. Nazwę i adres naszego spedytora można znaleźć na stronie kontakt.

Szybki kontakt

Zapytanie